Tarjoamme olosuhdeselvityksiä kiinteistöjen ylläpitäjien avuksi ongelmien selvittämiseen ja määrällisten oirekyselyiden vastapainoksi.

Olosuhdeselvityksiemme tarkoituksena on käyttäjiä kuuntelemalla paikantaa ne ongelmat, jotka saattavat vaikuttaa sisäilmakokemukseen. Yleensä kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat henkilöt eivät ehdi käymään dialogia kaikkien ongelmatilojen käyttäjien kanssa, jolloin käsitys ongelman laajuudesta, oireilijoiden määrästä ja hankalimmiksi koetuista tiloista saattaa jäädä pintapuoleiseksi.