Project Description

Coor Service Management 10/2014

Arabiakeskuksessa toimivan Pop&Jazz -konservatorion tiloissa sattui viemäriputkivuoto. Vuodon vaurioittamat luokkatilat puhdistettiin ja pintamateriaalit vaihdettiin, mutta lietteen haju jäi jäljelle korjaustöistä huolimatta.

Claeris-käsittelyn pilotointi tehtiin kiinteistöhuollosta ja -hallinnosta vastaavan Coor Service Managementin kautta. Haju saatiin poistettua ja tilat otettiin uudelleen käyttöön.

Muita kohteitamme: