Project Description

Janakkalan kunta 09/2016

Kunnanviraston yhteydessä olevassa erikoisperhetyön yksikössä kärsittiin yleisoireista, jotka yhdistyivät henkilökunnan toimistotiloihin. Sisäilmaa oli tutkittu jo aiemmin, mutta selkeää syytä oireilulle ei oltu löydetty.

Toimistohuoneisiin päätettiin toteuttaa Claeris-käsittely samassa yhteydessä, kun tiloja remontoitiin. Remontin ja Claeris-käsittelyn yhdistäminen on erittäin suositeltavaa silloin, jos voidaan olettaa, että remontin aikana sisätiloissa löytyy esimerkiksi mikrobivaurioituneita rakenteita, joita joudutaan purkamaan. Käsittely puhdistaa ilmasta remontin nostattamat orgaaniset yhdisteet, jolloin käyttäjien on miellyttävämpää ja riskittömämpää palata kunnostettuihin tiloihin.

Hanke onnistui erinomaisesti ja toimiston käyttäjät kokivat sisäilman paremmaksi kuin ennen toimenpiteitä. Lisäksi oireilu oli vähentynyt niin, ettei se vaikuttanut enää työntekoon tai työviihtyvyyteen tiloissa.

Muita kohteitamme: